Pa in Militaire Dienst

Toen Indonesiƫ nog van Nederland was is Pa uitgezonden naar Indonesiƫ

 • 7 mei 1946 ingelijfd als gewoon dienstplichtig soldaat van de lichting 1945 bij de 1e Geneeskundige afdeling.
  8 oktober 1946 te Amsterdam aan boord gegaan van de m.s. Bloemfontein.
  20 oktober 1946 de Noordelijke Keerkring is gepasseerd.
  november 1946 van boord is gegaan te Tandjong Priok.
  1 februari 1947 bij reorganisatie is overgegaan bij het Korps Geneeskundige Troepen.
  10 augustus 1947 is overgeplaatst naar de 3e Hulpverbandplaats afdeling en op 19 augustus 1947 weer is teruggeplaatst naar de 1e Hulpverbandplaats afdeling.
  1 oktober 1948 soldaat der 1e klasse is geworden.
  31 juli 1949 is vertrokken uit Indonesiƫ aan boord van de Grote Beer.
  14 augustus 1949 weer de Keerkring is gepasseerd.
  25 augustus 1949 weer te Amsterdam in Nederland kwam.
  25 augustus 1949 70 gulden kreeg als kleedgeld en vanaf Amsterdam is gedetacheerd bij het Medisch Kamp Woerden en van 26 augustus tot en met 19 oktober 1949 ziekteverlof had.